Oppivelvollisuusikäisille

Nettiperuskoulu tarjoaa oppivelvollisuusikäisille valikoiman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia opintomoduuleja, joita voi opiskella omaan tahtiin.

Opiskelumuodot

1) Non-stop-moduulit paikallisen opettajan ohjauksessa

  • Koulu tilaa oppilaan tarpeisiin soveltuvan moduulin. Moduulin voi tilata milloin tahansa ja se on käytössä noin 3 arkipäivän kuluessa.
  • Hinta 15€ / moduuli / oppilas, sisältäen oppimateriaalit ja oppimisalustan käytön.

2) Non-stop-moduulit Nettiperuskoulun opettajan ohjauksessa

  • Koulu tilaa oppilaan tarpeisiin soveltuvan moduulin. Moduulin voi tilata milloin tahansa ja se on käytössä noin 3 arkipäivän kuluessa.
  • Hinta 150€ / moduuli / oppilas, sisältäen oppimateriaalit, oppimisalustan käytön, aineenopettajan ohjauksen, opintosuorituksen arvioinnin ja suoritustodistuksen.

Moduulien arviointi

Nettiperuskoulun aineenopettajan ohjauksessa suoritetut moduulit sisältävät arvioinnin. Arviointi sisältää sekä 1) sanallisen palautteen, että 2) vaihtoehtoisesti joko arvosanan asteikolla 5-10 tai suoritusmerkinnän (S). Arviointi on saatavilla noin kahden viikon kuluessa moduulin suorittamisesta ja arviointipyynnön lähettämisestä. Mikäli oppilas haluaa korottaa arvosanaansa, sovitaan korotuksesta moduulin opettajan kanssa kahden viikon kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvosanaa voi korottaa tekemällä opettajan erikseen määrittelemät tehtävät.

Moduulien tilaaminen

1) Koulun tai kunnan tulee tehdä yhteistyösopimus Nettiperuskoulun kanssa. Sopimus ei velvoita mihinkään, mutta mahdollistaa jatkossa moduuleiden tilaamisen. Sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi postitse. Toimita osoitteeseen annukka.manninen@otavia.fi

  • kunnan tai koulun yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköpostiosoite
  • postiosoite, johon sopimuksen voi lähettää

2) Yhteistyösopimuksen solmimisen jälkeen teillä on mahdollisuus tilata moduuleita. Moduuleiden tilaus tapahtuu osoitteessa https://link.otavia.fi/tuuvetilauslomake.

Tilattavissa olevat moduulit

Uudistetut moduulit julkaistaan piakkoin.

Tällä hetkellä tarjolla on 16 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa moduulia. Lisäksi tilattavissa on kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuvat kurssit.

Tarkastele tarjontaa: https://sites.google.com/otavanopisto.fi/nettipkoppivelvollisille/kurssikuvaukset.

Kouluakäymättömien oppilaiden lisätuki

Oppilaan, huoltajien ja koulun on mahdollista saada lisätukea ja -ohjausta kouluakäymättömien oppilaiden tilanteisiin Oppimis- ja Ohjauskeskus Valterilta. Lisätietoja: http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2020/03/Hinnasto-Tuuve.pdf.

Lisätietoja

Annukka Manninen
annukka.manninen@otavia.fi
044 794 5108