fbpx

Kurssitarjotin

Tältä sivulta löydät kaikki tarjolla olevat perusopetuksen kurssit. Kursseja on perusopetuksen opetussuunnitelman (2016) sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman (2018) pohjalta. Kurssin nimeä painamalla pääset tutustumaan tarkempaan kuvaukseen Muikku-oppimisympäristöön.

Ennen kurssien tilaamista, varmistakaa, että koulunne tai kuntanne on tehnyt yhteistyösopimuksen Nettiperuskoulun kanssa. Tämän jälkeen voitte tilata kursseja.

Äidinkieli – Suomen kieli ja kirjallisuus

äi3 – Tekstien tuottaminen ja tulkitseminen (OPS2018)

äi3 – Argumentointi ja vaikuttamaan pyrkivät tekstit (OPS2016)

äi4 – Kieli ja kulttuuri (OPS2018)

äi4 – Tekstejä ja kielen rakenteita (OPS2016)

äi5 Puhe- ja vuorovaikutustaidot (OPS2018)

äi5 – Suomalaisuus – kieli, kulttuuri ja kirjallisuus (OPS 2016)

äi6 – Kohti monipuolisia tekstitaitoja (OPS2016)

s2 – Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1-oppimäärä)

Vieras kieli, englanti (A-oppimäärä)

aena1 Kielitaidon alkeet: Lähtökohtia englannin opiskelulle (OPS 2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

Matematiikka

ma1 – Luvut ja laskutoimitukset I (OPS2018)

ma2 – Luvut ja laskutoimitukset II (OPS2018)

ma3 – Lausekkeet (OPS2018)

ma4 – Yhtälöt (OPS2018)

ma4 – Yhtälöt (OPS2016)

ma5 – Geometria (OPS2018)

ma5 – Geometria (OPS2016)

ma6 – Prosentit (OPS2018)

ma7 – Funktiot ja tilastot (OPS2018)

ma7 – Algebra 3: Polynomit ja yhtälöparit (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ma8 – Geometria ja trigonometria (OPS2018)

ma9 – Tilastot ja todennäköisyys (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Biologia

Maantiede

ge1 – Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus (OPS2018)

ge3 – Maapallo ihmisen elinympäristönä (OPS2018)

ge3 – Elämän perusedellytykset maapallolla (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ge4 – Eurooppa (OPS2018)

ge4 – Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt (POPS 2016, vuosiluokat 7-9)

ge6 – Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Fysiikka

fy1 – Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä (OPS2018)

fy2 – Liike ja työ (OPS2016)

fy3 – Sähkö ja sähkömagnetismi (OPS2016)

Kemia

ke1 – Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (OPS2018)

ke5 – Aineiden ominaisuudet ja rakenne (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ke6 – Aineiden ominaisuudet ja muutokset (POPS 2016, vuosiluokat 7-9)

Terveystieto

te1 – Terve elämä (OPS2018)

te1 – Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys (POPS 2016, vuosiluokat 7-9)

te2 – Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Historia

hi1 – Suomen historian käännekohdat (OPS2018)

hi3 – Suurten sotien aika (OPS2016)

hi5 – Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

hi6 – Nykyisen maailmanpolitiikan historia (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Yhteiskuntaoppi

yh1 – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2016)

yh2 – Työelämän tuntemus ja oma talous (OPS2016)

Uskonto, evankelisluterilainen

ue1 – Uskonnot maailmassa (OPS2018)

ue3 – Hyvä elämä (OPS2016)

Elämänkatsomustieto

et1 – Katsomukset ja ihmisoikeudet (OPS2018)

Opintojen ohjaus

ot1 – Jatko-opinnot ja ammatinvalinta (OPS2018)

ot2 – Työelämäosaaminen (OPS2018)