fbpx

Hanke- ja kehittämistoiminta

Liikelaitos Otavia toimii hankkeissa ja kehittämisessä paikallisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä koulutuksen kehittäjänä. Otavian hanke- ja kehittämistoiminnassa painottuvat koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen. Nettiperuskoulu tukee omalla toiminnallaan liikelaitos Otavian hanke- ja kehittämistoimintaa osallistumalla perusopetuksen toiminnan kehittämiseen. Tämän sivun alasivuilta voit tutustua tarkemmin nettiperuskoulun hanke- ja kehittämistoimintaan.

Kiinnostaako hankeyhteistyö Otavian kanssa? Käy tutustumassa Otavian hanketyöhön lisää täältä.

Koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen

Otavian hanke- ja kehittämistyötä tehdään sekä ulkoisesti rahoitetuissa (esim. Opetushallitus, Euroopan sosiaali- ja rakennerahastot) sekä sisäisesti rahotetuissa hankkeissa.

Hanke- ja kehittämistyön painopistealueita ovat esimerkiksi

  • Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyn pedagoginen kehittäminen
  • Opetussuunnitelmatyö
  • Verkkopedagogiikka ja digitaaliset oppimisympäristöt
  • Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys
  • Täydentävät koulutuspalvelut
  • Opetustoimen henkilöstökoulutus

Hanke- ja kehittämistoiminnalla haemme uusia innovatiivisia tapoja koulutuspalveluiden toteuttamiseen sekä opetuksen ja oppimisen organisoitumiseen eri koulutusasteilla ja erilaisissa konteksteissa. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on Otavian keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.