fbpx

Hanke- ja kehittämistoiminta

Liikelaitos Otavia toimii hankkeissa ja kehittämisessä paikallisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä koulutuksen kehittäjänä. Otavian hanke- ja kehittämistoiminnassa painottuvat koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen. Nettiperuskoulu tukee omalla toiminnallaan liikelaitos Otavian hanke- ja kehittämistoimintaa osallistumalla perusopetuksen toiminnan kehittämiseen. Tämän sivun alasivuilta voit tutustua tarkemmin nettiperuskoulun hanke- ja kehittämistoimintaan.

Kiinnostaako hankeyhteistyö Otavian kanssa? Käy tutustumassa Otavian hanketyöhön lisää täältä.

Koulutuksen ja pedagogiikan innovatiivinen kehittäminen

Otavian hanke- ja kehittämistyötä tehdään sekä ulkoisesti rahoitetuissa (esim. Opetushallitus, Euroopan sosiaali- ja rakennerahastot) sekä sisäisesti rahotetuissa hankkeissa.

Hanke- ja kehittämistyön painopistealueita ovat esimerkiksi

  • Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyn pedagoginen kehittäminen
  • Opetussuunnitelmatyö
  • Verkkopedagogiikka ja digitaaliset oppimisympäristöt
  • Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys
  • Täydentävät koulutuspalvelut
  • Opetustoimen henkilöstökoulutus

Hanke- ja kehittämistoiminnalla haemme uusia innovatiivisia tapoja koulutuspalveluiden toteuttamiseen sekä opetuksen ja oppimisen organisoitumiseen eri koulutusasteilla ja erilaisissa konteksteissa. Tutkiminen, uuden kokeileminen ja testaaminen on Otavian keskeinen tehtävä ja innostuksen lähde.

Nettiperuskoulua kehitetään jatkuvasti, ja lisäpotkua tähän työhön saamme erilaisista hankkeista. Otaviassa käynnissä olevia Nettiperuskoulun toimintaa kehittäviä hankkeita ovat:

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa

eSilta on Euroopan sosiaalirahaston hanke, jonka rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ely-keskus. Hankkeen tavoitteina on laajentaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden toisen asteen verkko-opintojen suoritusmahdollisuuksia, tarjota monipuolisia ratkaisuja erityispedagogiikan ja ohjauksen toteuttamiseen verkossa sekä kehittää sähköisen oppimisympäristön käytettävyyttä. Hankkeen kokonaiskoordinoinnista vastaa Otavia. Samiedu toimii osatoteuttajana työpaketeissa 1 ja 2.
https://www.edusuunta.fi/esilta

HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tueksi

HOT on ESR-rahoitteinen hanke, jossa rakennetaan opiskelijoiden hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä sekä opiskelijalle helppokäyttöinen ja saavutettava palvelukokonaisuus eli Opinvoimala-verkkosivusto. Sivusto edistää ja ylläpitää opiskelukykyä ja -hyvinvointia sekä auttaa mahdollisten oppimisen esteiden varhaisessa tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.
https://www.edusuunta.fi/hot

Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan

Hankkeella on kolme kärkeä: vieraiden kielten opettaminen ja oppiminen, terveys ja hyvinvointi ja uudet innovatiiviset opetusmenetelmät ja kurssien kehitystyö. Otaviasta on lähdössä hankkeeseen moniammatillinen joukko aikuisopetuksen ja -koulutuksen ammattilaisia.
https://otavia.fi/hankkeet/hyvinvointia-kielitaitoa-ja-osaamista-euroopasta-otaviaan

Ketukopteri

Ketukopteri on Opetushallituksen rahoittama Lukiokoulutuksen Laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen kuuluva hanke, jossa keskeisinä teemoina ovat tulevaisuusnäkökulmien vahvistaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen lukion ohjaustyössä.
https://ketukopteri.wordpress.com

MARTA-hanke

MARTA – Maahanmuuttajien ja romanien työllistymisen ja ammatillisten opintojen edellyttämän osaamisen tukeminen on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Otavian toteuttama hanke. Hanke on rahoitettu OKM:n jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen erityisavustuksen kokonaisuudesta.
https://www.edusuunta.fi/marta

OIDO

OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä -hankkeessa keskitytään opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.
https://www.edusuunta.fi/oido

OKO! Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään pelillipedagogiikka, osaamismerkkien hyödyntämistä, monimediaisia materiaaleja ja ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen teemoja lukiokoulutuksessa vuosina 2020-21.
https://www.edusuunta.fi/oko

Oppimisen osaaja!  Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa 

Oppimisen osaaja -hankkeessa kehitetään lukiokoulutukseen oppimiskykyä edistäviä materiaaleja ja toimintamalleja. Hankkeen koordinoinnista vastaa Otavian Nettilukio ja hanketyössä ovat mukana Mikkelin lukio ja Pieksämäen lukio. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
https://www.edusuunta.fi/oppimisenosaaja

Tuuve & Inkku

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta eli lyhemmin Tuuve&Inkku on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankekausi on 11/2020-6/2022. 

https://sites.google.com/otavanopisto.fi/tuuveinkku-hanke/etusivu

Edusuunta.fi

Tutustu Edusuunta-sivustolla kaikkiin Otavian hankkeisiin.

Tästä sivustolle