Oppilaitoksille

Oppilaitoksilla on mahdollisuus ostaa kursseja opiskelijoidensa käyttöön. Meillä on tarjolla yläkoululaisille nuorten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Lisäksi tarjoamme aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia kursseja esimerkiksi toisille aikuisten perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille sekä ammattiopistoille.

Kun kurssien tilaaminen tulee ajankohtaiseksi, oppilaitoksen tai kunnan tulee tehdä oppilaitossopimus Nettiperuskoulun kanssa. Sopimus ei velvoita mihinkään, mutta mahdollistaa jatkossa kurssien tilaamisen. Sopimus tilataan sähköisellä lomakkeella https://link.otavia.fi/pksopimus


Lisätietoa oppilaitoksille

Annukka Manninen
annukka.manninen@otavia.fi
044 794 5108