Käyttöopas

Tähän ohjeeseen on koottu tärkeimmäksi koettu taustatieto opettajalle sekä opiskelun aloittamista helpottavat ohjeet oppilaalle.

Kurssien tilaaminen

Alla on esitelty Nettiperuskoulun kaksi opiskelumuotoa yläkoululaisille, joista voitte valita, kumpi soveltuu paremmin teidän tarkoitukseen. 

Ensimmäinen vaihtoehto on, että oppilas opiskelee kurssin koululla oman opettajan ohjauksessa, jolloin oma opettaja arvioi suorituksen. Tämän opiskelumuodon hinta on 15 euroa/oppilas/kurssi ja se sisältää oppimateriaalin ja oppimisalustan käytön. 

Toinen vaihtoehto on, että oppilas opiskelee kurssin Nettiperuskoulun ohjauksessa ja Nettiperuskoulun opettaja arvioi kurssin suorituksen. Tämän opiskelumuodon hinta on 150 euroa/oppilas/kurssi ja se sisältää oppimateriaalit, oppimisalustan käytön, aineenopettajan ohjauksen, opintosuorituksen arvioinnin ja suoritustodistuksen.

Kurssitarjottimeen pääset tästä.

Tilattujen kurssien laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, puolen vuoden välein. Laskutus tapahtuu sähköisesti.

Oppimisympäristön esittely ja ohjeet

Nettiperuskoulun oppimisympäristö on nimeltään Muikku. Muikun kattavat ohjeet voit katsoa tämän linkin takaa: http://bit.ly/muikkuohje. Tähän osioon on kuitenkin koottu tärkeimmät ohjeet, jotka sinun kannattaa lukea ennen oppimisympäristön käyttöönottoa. 

Muikku-tunnukset ja oma profiili

Muikkuun pääset kirjautumaan selaimella osoitteessa http://otavanopisto.muikkuverkko.fi. Sen jälkeen, kun olette tilanneet tunnukset lähetetään ne teille sähköpostiin. Salasanan voi jokainen luoda itselleen tilaamalla salasanan päivittämislinkin Muikun kirjautumissivun oikeasta yläkulmasta ”Unohtuiko salasana?”. Jatkossa samaa reittiä voi tilata uuden salasanan jos vanha on unohtunut. 

Pääset kirjautumaan Muikkuun oikeassa yläkulmassa olevasta Kirjaudu sisään -painikkeesta. Sitä painettuasi pääset syöttämään käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Klikkaa sen jälkeen Kirjaudu-painiketta. Huomaa, että pienten ja suurten kirjainten käytöllä on merkitystä.

Muikusta kirjaudutaan ulos klikkaamalla profiilikuva-painiketta ja valitsemalla sen alle aukeavasta valikosta kirjaudu ulos. Profiilikuva-painike löytyy sivuston oikeasta yläkulmasta. Mobiililaitteella uloskirjautuminen löytyy vasemmasta yläkulmasta, jossa on kolme poikkiviivaa.

Kohdasta omat tiedot pääset muokkaamaan käyttäjätunnusta, vaihtamaan salasanaa ja muokkaamaan profiilikuvaa. 

Oppimisympäristön työkalut oppilaalle

Kun oppilas on kirjautunut Muikkuun hänelle aukeaa sivun yläpalkkiin Muikun työkalut, jotka helpottavat sivustolla navigoitaessa. Oppilaan työkaluista löytyy 1. Etusivu, 2. kurssipoimuri, 3. viestin, 4. keskustelu ja 5. opinnot. 

Oppimisympäristön työkalut opettajalle

Opettajan yläpalkissa näkyy oppilaan työkalujen lisäksi kohta ohjaamo sekä arviointi.

Ohjaamossa voit seurata oppilaan etenemistä Muikussa. Näet kurssikohtaisesti opintojen etenemisen prosentteina. Klikkaamalla kurssia näet vielä yksityiskohtaisempia tietoja kursseilla etenemisestä. Sivun alalaidan graafista näet oppilaan sisäänkirjautumisajankohdat, tehtävien edistymisen ja paljon muuta tietoa, aikajanalle merkittynä.

Arviointeja pääset tarkastelemaan klikkaamalla arviontipainiketta työkalupalkista. Jos olet Muikun etusivulla, kun siirryt arviointeihin näet kaikki sinulle jätetyt arvioinnit. Jos olet kurssin sivuilla, kun siirryt arviointeihin, näet vain sen kurssin jätetyt arvioinnit.

Kurssin suorittaminen ja arviointikäytännöt

Kurssin suorittaminen ja arviointi riippuu siitä, minkälaisen opiskelumuodon olette valinneet. Tässä osiossa on erilliset ohjeet kummallekin opiskelumuodolle.

Kurssin suorittaminen (arviointi oman koulun opettaja)

Kun olette tehneet yhteistyösopimuksen Otavian kanssa ja ostaneet käyttöoikeuden kurssiin ja oppimisalustaan, oppilas voi aloittaa sisältöalueen suorittamisen. Oppilas voi opiskella kurssia omaan tahtiin tai sitten oma opettaja tekee aikataulun, missä tahdissa opiskelu tapahtuu. Oman koulun opettaja arvioi oppilaan suorituksen. 

Kurssin suorittaminen (arviointi Otavialta)

Kun opetus ostetaan Otavialta, on oppilaalla mahdollisuus lähestyä Otavian opettajaa koko kurssin suorittamisen ajan ja pyytää tältä apua

Kurssin suorittaminen kannattaa aloittaa tutustumalla huolellisesti sen ohjeisiin, sieltä löytyy muun muassa kurssin opettajan yhteystiedot. Tämän jälkeen oppilas opiskelee kurssin itsenäisesti, tekee harjoitustehtävät ja vastaa arvioitaviin tehtäviin. Harjoitustehtävät ovat muodoltaan sellaisia, joista oppilas saa välittömästi palautteen. Arvioitavat tehtävät puolestaan ovat niitä, jotka määräävät kurssin arvosanan. Jokaisessa kurssissa on myös oppimispäiväkirja, jonka tarkoituksena on harjoitella itsearviointia ja reflektoida omaa etenemistään oppisisällössä.

Arviointi

Kun oppilas on saanut tehtyä kaikki pakolliset tehtävät sekä arvioitavat tehtävät, hän lähettää kurssin arvioitavaksi kurssin opettajalle kohdasta pyydä arviointia.

Tämän jälkeen esiin tulee ikkuna, johon voit halutessasi kirjoittaa opettajalle viestin. Viestikentän voi jättää myös tyhjäksi. Arviointipyyntö menee opettajalle, kun klikkaat Lähetä-painiketta. Opettaja saa ilmoituksen arviointipyynnöstäsi, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä hänelle erikseen. Kun arviointipyyntö on lähetetty, painikkeen hymiön ilme muuttuu.

Kun kurssi on arvioitu, opettaja ilmoittaa asiasta Muikun viestimeen. Kurssin työkalujen arviointipyyntö painikkeen ilme muuttuu erilaiseksi riippuen siitä, onko kurssi suoritettu hyväksytysti, onko siinä täydennettävää vai onko se hylätty. Tehtäväkohtaiset palautteet voi lukea Muikun suoritusrekisteristä, josta näkee myös kokonaispalautteen ja arvosanan.

Mikäli kurssi edellyttää täydentämistä, opettaja lähettää kurssista täydennyspyynnön viestimeen. Mikäli oppilas haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa, tulee siitä kertoa kurssin opettajalle kahden viikon sisällä arvioinnin saapumisesta.

Oppilas saa arvioinnista numeerisen sekä sanallisen arvioinnin. Arviointi on valmis noin kahden viikon sisällä arviointipyynnön lähettämisestä.

Todistus

Otavia antaa suoritetuista kursseista oppilaalle suoritustodistuksen (koskee kursseja, jotka on opiskeltu Otavian opettajan johdolla). Suoritustodistuksessa käy ilmi, mitä opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita suoritus on pitänyt sisällään. Näin ollen lähikoulun opettajalla on selvä kuva siitä, mitä suorituksia oppilaalla kertyy lukuvuoden aikana. Oppilaan lähikoulu hyväksilukee Nettiperuskoulun suoritukset oman toimintatapansa mukaan. 

Lisätietoja

Annukka Manninen
044 794 5108
annukka.manninen@otavia.fi

Jani Loikkanen
044 794 5323
jani.loikkanen@otavia.fi