Hakeminen

Opiskele perusopetuksen oppimäärä verkossa

Nettiperuskoulussa opiskelet itsenäisesti omassa aikataulussasi ja omilla ehdoillasi. Voit opiskella missä päin Suomea tai maailmaa tahansa, sillä kurssit ovat aina saatavilla verkossa. Nettiperuskoulu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille opiskelijoille, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus. 

Opiskelu on verkko- ja etäopiskelua, joten opiskelu ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla kurssit ja opintojen etenemistahti määritellään sinulle sopiviksi.

Nettiperuskoulun opintoihin sisältyy koko aikuisten perusopetuksen oppimäärä eli vähintään 46 kurssia. Kursseja on mm. äidinkielestä, englannista (A-kieli), ruotsista (B-kieli), matematiikasta, uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta, kemiasta, fysiikasta, biologiasta, maantiedosta, historiasta, yhteiskuntaopista, opintojen ohjauksesta ja terveystiedosta.

Hakeminen Nettiperuskouluun

Nettiperuskouluun voi hakea milloin vain ja opinnot voi myös aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Nettiperuskouluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Pääsyvaatimukset

Nettiperuskoulu on ensisijaisesti tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Nettiperuskouluun voidaan kuitenkin hyväksyä rehtorin erillisellä päätöksellä alle 18-vuotias nuori, mikäli oppivelvollisuusikä on sivuutettu ja opiskelijaksi hyväksymiselle on riittävät perusteet.

Nettiperuskoulun opiskelija ei voi olla samanaikaisesti kirjoilla varsinaisena opiskelijana toisessa oppilaitoksessa (perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, korkeakoulutus). Toisessa koulutuksessa opiskelevan on kuitenkin mahdollista täydentää aiempia perusopintojaan aineopiskelijana. Aineopiskelijana on myös mahdollista korottaa arvosanoja.

Opiskelijaksi hyväksyminen

Käsittelemme hakemuksesi, kun olemme saaneet sinulta tarvittavat todistukset. Jäljennökset aiempien opintojen todistuksista liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen. Todistusjäljennöksiä tarvitaan myös mahdollisia hyväksilukuja varten.

Saat sähköpostiisi ilmoituksen hyväksymisestä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisellä allekirjoituksella (sähköinen tunnistautuminen tai mobiilivarmenne). Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, saat lisäohjeita opiskelun aloittamiseen ja pääset laatimaan opiskelusuunnitelmaasi ohjaajasi kanssa.

Lisätietoja opiskelusta ja hakemisesta:

Elise Hokkanen
044 794 3273