Aineopiskelu

Perusopetuksen yksittäiset kurssit

Nettiperuskoulun aineopiskelijana voi korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja tai opiskella kursseja omaksi iloksi. Kurssien itsenäisen opiskelun voit aloittaa milloin vain ilmoittautumalla Nettiperuskoulun aineopiskelijaksi, minkä jälkeen kurssit ovat vapaasti opiskeltavissa Muikku-verkko-oppimisympäristössä

Kurssista voi halutessaan pyytää arvioinnin ja saada todistuksen.

Ilmoittautuminen aineopiskelijaksi

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Jokaisella opiskelijalla on oltava oma henkilökohtainen sähköpostiosoite, sillä ilmoittautumislomakkeen tallentamisen jälkeen opiskelijalle lähetetään sähköpostitse ohjeet Muikku-tunnusten tekemiseen.

Kurssimaksut

Nettiperuskoulun oppimateriaalien itsenäinen opiskeleminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Kun opiskelija haluaa kurssisuorituksistaan arvioinnin esimerkiksi korottaakseen päättötodistuksen arvosanaa, peritään kurssikohtainen maksu, joka on 140 €. Kaikissa tapauksissa maksua ei kuitenkaan ole. Kurssiarviointien maksullisuuteen vaikuttaa kaksi asiaa: opiskelijan ikä sekä se, opiskeleeko suoritushetkellä toisessa oppilaitoksessa.

Huom! 1.8.2020 alkaen aineopiskelu muuttuu kokonaan maksulliseksi jokaiselle aineopiskelijalle kaikkien kurssien osalta. Kurssien arviointimaksu on 1.8.2020 alkaen 140 euroa/kurssiarviointi.

Milloin kurssien opiskelu maksaa?

Jos et tällä hetkellä opiskele missään oppilaitoksessa, voit tehdä ilmaiseksi perusopetuksen pakollisia tai valinnaisia kursseja. 

Oppivelvollisuusikäisille eli alle 17-vuotiaille perusopetuksen kurssisuoritukset ovat maksullisia.

Lisätietoja opiskelusta ja ilmoittautumisesta

Elise Hokkanen
044 794 3273