fbpx

Tuuve-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman, tuettua verkko-oppimista erityistilanteissa kehittäneen Tuuve-hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2019. Tuuve-hankkeen kohderyhmään kuuluivat ne somaattisesti ja/tai psyykkisesti sairaat yläkouluikäiset lapset, joiden koulunkäynti ei onnistu lähikoulussa. Otavian lisäksi hankkeessa olivat mukana Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Maskun kunta. 

Hankkeen aikana verkko-opetusta sai 85 oppilasta noin 30 kunnassa. Heistä noin 50 oppilasta sai perusopetuksen päätökseen. 43 oppilasta on jatkanut opintojaan toisella asteella lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA).

Oppimisympäristönä Tuuve-hankkeessa käytettiin Otavian sähköistä Muikku-oppimisympäristöä. Yhteensä hankkeessa opiskelleet oppilaat suorittivat Muikku-oppimisympäristössä 464 kurssia. Lisäksi hankkeen aikana oppimisympäristöön tuotettiin kymmenen kokonaan uutta perusopetusikäisille soveltuvaa kurssia. Hankkeen aikana Muikkua myös muokattiin selkeämmäksi ja paremmin perusopetusikäisiä palvelevaksi niin opettajien kuin oppilaidenkin toiveiden pohjalta. 

Lue tästä hankkeen loppuraportti (pdf).

Tuuve-hankkeessa Otavian ja Nettiperuskoulun yhteyshenkilönä toimi linjanvetäjä Annukka Manninen.

Takaisin arkistoon