KURSSITARJOTIN

Tältä sivulta löydät kaikki tarjolla olevat perusopetuksen kurssit. Kursseja on aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman (2018) sekä nuorten perusopetuksen opetussuunnitelman (2016) pohjalta. Kurssin nimeä painamalla pääset tutustumaan tarkempaan kuvaukseen Muikku-oppimisympäristöön.

Aikuisten perusopetuksen OPS 2018 | Nuorten perusopetuksen OPS 2016

Aikuisten perusopetuksen OPS 2018

Äidinkieli – Suomen kieli ja kirjallisuus

äi3 – Tekstien tuottaminen ja tulkitseminen (OPS2018)

äi4 – Kieli ja kulttuuri (OPS2018)

äi5 Puhe- ja vuorovaikutustaidot (OPS2018)

s2 – Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1-oppimäärä)

Vieras kieli, englanti (A-oppimäärä)

aena1 Kielitaidon alkeet: Lähtökohtia englannin opiskelulle (OPS 2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

aena2 Kielitaidon alkeet: Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa (OPS2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

aena3 Kielitaidon alkeet: Vuorovaikutus asiointitilanteissa (OPS2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

aena4 Kielitaidon alkeet: Koulu ja opiskelu (OPS2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

ena1 – Kehittyvä kielitaito: Työelämässä toimiminen ja muita muodollisia tilanteita (OPS2018)

ena2 – Kehittyvä kielitaito: Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen (OPS2018)

ena3 – Kehittyvä kielitaito: Kertomuksia minusta ja ympäristöstäni (OPS2018)

ena4 – Kehittyvä kielitaito: Ajankohtaiset ilmiöt (OPS2018)

ena5 – Kulttuurikohtaamisia (OPS2018)

ena6 – Globaalienglanti (OPS2018)

ena7 – Liikkuvuus ja kansainvälisyys (OPS2018)

ena8 Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun (OPS2018)

ena9 – Peruskoulun niveltävä kurssi 1 (OPS2018)

ena10 – Peruskoulun niveltävä kurssi 2 (OPS2018)

Matematiikka

ma1 – Luvut ja laskutoimitukset I (OPS2018)

ma2 – Luvut ja laskutoimitukset II (OPS2018)

ma3 – Lausekkeet (OPS2018)

ma4 – Yhtälöt (OPS2018)

ma5 – Geometria (OPS2018)

ma6 – Prosentit (OPS2018)

ma7 – Funktiot ja tilastot (OPS2018)

ma8 – Geometria ja trigonometria (OPS2018)

Biologia

Maantieto

ge1 – Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus (OPS2018)

ge3 – Maapallo ihmisen elinympäristönä (OPS2018)

ge4 – Eurooppa (OPS2018)

Fysiikka

fy1 – Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä (OPS2018)

Kemia

ke1 – Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (OPS2018)

Terveystieto

te1 – Terve elämä (OPS2018)

Ympäristö- ja luonnontieto

ayl1 – Ihminen ja monipuolinen maailma (OPS2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

Historia

hi1 – Suomen historian käännekohdat (OPS2018)

Yhteiskuntaoppi

yh1 – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2018)

yh2 – Työelämän tuntemus ja oma talous (OPS2018)

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus

ayk1 Yhteiskunnan perusrakenteet ja arjen taidot (OPS2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

ayk3 Kulttuuri-identiteetti ja vuorovaikutus (OPS2018) (aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kurssi, maksuton; Kurssi on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa MonikA – Avaimia monikulttuuristen oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen -hankkeessa.)

Uskonto, evankelisluterilainen

ue1 – Uskonnot maailmassa (OPS2018)

Elämänkatsomustieto

et1 – Katsomukset ja ihmisoikeudet (OPS2018)

Opintojen ohjaus

ot1 – Jatko-opinnot ja ammatinvalinta (OPS2018)

ot2 – Työelämäosaaminen (OPS2018)

Nuorten perusopetuksen OPS 2016

Äidinkieli – Suomen kieli ja kirjallisuus

äi3 – Argumentointi ja vaikuttamaan pyrkivät tekstit (OPS2016)

äi4 – Tekstejä ja kielen rakenteita (OPS2016)

äi5 – Suomalaisuus – kieli, kulttuuri ja kirjallisuus (OPS 2016)

äi6 – Kohti monipuolisia tekstitaitoja (OPS2016)

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1-oppimäärä)

Vieras kieli, englanti (A-oppimäärä)

Matematiikka

ma4 – Yhtälöt (OPS2016)

ma5 – Geometria (OPS2016)

ma7 – Algebra 3: Polynomit ja yhtälöparit (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ma9 – Tilastot ja todennäköisyys (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Maantiede

ge3 – Elämän perusedellytykset maapallolla (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ge4 – Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt (POPS 2016, vuosiluokat 7-9)

ge5 – Ihmiset ja kulttuurit maapallolla (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ge6 – Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Fysiikka

fy2 – Liike ja työ (OPS2016)

fy3 – Sähkö ja sähkömagnetismi (OPS2016)

Kemia

ke5 – Aineiden ominaisuudet ja rakenne (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

ke6 – Aineiden ominaisuudet ja muutokset (POPS 2016, vuosiluokat 7-9)

Terveystieto

te1 – Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys (POPS 2016, vuosiluokat 7-9)

te2 – Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Historia

hi3 – Suurten sotien aika (OPS2016)

hi5 – Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

hi6 – Nykyisen maailmanpolitiikan historia (POPS2016, vuosiluokat 7-9)

Yhteiskuntaoppi

yh1 – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2016)

yh2 – Työelämän tuntemus ja oma talous (OPS2016)

Uskonto, evankelisluterilainen

ue3 – Hyvä elämä (OPS2016)