fbpx

Oppivelvollisuusikäisille

Nettiperuskoulu tarjoaa oppivelvollisuusikäisille valikoiman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia opintomoduuleja, joita voi opiskella omaan tahtiin.

Opiskelumuodot

1) Moduulin opiskelu paikallisen opettajan ohjauksessa

  • Koulu tilaa oppilaan tarpeisiin soveltuvan moduulin. Moduulin voi tilata milloin tahansa ja se on käytössä noin 3 arkipäivän kuluessa.
  • Hinta 15€ / moduuli / oppilas, sisältäen oppimateriaalit ja oppimisalustan käytön.

2) Moduulin opiskelu Nettiperuskoulun opettajan ohjauksessa

  • Koulu tilaa oppilaan tarpeisiin soveltuvan moduulin. Moduulin voi tilata milloin tahansa ja se on käytössä noin 3 arkipäivän kuluessa.
  • Hinta 150€ / moduuli / oppilas, sisältäen oppimateriaalit, oppimisalustan käytön, aineenopettajan ohjauksen, opintosuorituksen arvioinnin ja suoritustodistuksen.

Moduulien arviointi

Nettiperuskoulun aineenopettajan ohjauksessa suoritetut moduulit sisältävät arvioinnin. Arviointi sisältää sekä 1) sanallisen palautteen, että 2) numeerisen arvosanan. Arviointi on saatavilla noin kahden viikon kuluessa moduulin suorittamisesta ja arviointipyynnön lähettämisestä. Mikäli oppilas haluaa korottaa arvosanaansa, sovitaan korotuksesta moduulin opettajan kanssa kahden viikon kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvosanaa voi korottaa tekemällä opettajan erikseen määrittelemät tehtävät.

Moduulien tilaaminen

1) Koulun tai kunnan tulee tehdä yhteistyösopimus Nettiperuskoulun kanssa. Sopimus ei velvoita mihinkään, mutta mahdollistaa jatkossa moduuleiden tilaamisen. Sopimus tilataan sähköisellä lomakkeella https://link.otavia.fi/pksopimus.

2) Yhteistyösopimuksen solmimisen jälkeen teillä on mahdollisuus tilata moduuleita. Moduuleiden tilaus tapahtuu osoitteessa https://link.otavia.fi/tuuvetilauslomake.

Tilattavissa olevat moduulit

Uudistetut, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat moduulit julkaistaan lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Tällä hetkellä tarjolla on aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuvia kursseja sekä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia moduuleita. Tarkastele tarjontaa: https://nettiperuskoulu.fi/oppivelvollisuusikaisille-2/moduulitarjotin/

Kouluakäymättömien oppilaiden lisätuki

Oppilaan, huoltajien ja koulun on mahdollista saada lisätukea ja -ohjausta kouluakäymättömien oppilaiden tilanteisiin Oppimis- ja Ohjauskeskus Valterilta. Lisätietoja: http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2020/03/Hinnasto-Tuuve.pdf.

Haemme verkko-oppimateriaalien tuottajia!

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian digitaalisessa oppimisympäristössä toimiva Nettiperuskoulu hakee oppimateriaalin tuottajia seuraavien yläkoulun oppiaineiden verkkokursseille:

– Elämänkatsomustieto
– Terveystieto
– Uskonto
– Yhteiskuntaoppi

Kurssit tuotetaan noudattamaan perusopetuksen valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Toivomme hakijalta kokemusta yläkouluikäisten opettamisesta, perusopetuksen opetussuunnitelman hyvää tuntemusta sekä kiinnostusta ja kehittävää otetta monimediallisen verkko-oppimateriaalin tuottamiseen.

Tehtävä on sivutoimista etätyötä. Kunkin oppiaineen osalta tuotetaan useampi verkkokurssi. Kurssituotantojen aloitus ja aikataulutus sopimuksen mukaan. 

Hakemukset ja lisätiedot 

Nina Kurki
044 794 5709
nina.kurki@otavia.fi 

Jani Loikkanen
040 1295137
jani.loikkanen@otavia.fi

Lisätietoja

Annukka Manninen
044 794 5108
annukka.manninen@otavia.fi

Jani Loikkanen
044 794 5323
jani.loikkanen@otavia.fi