Yläkouluille- yksittäisten kurssien suorittaminen Nettiperuskoulussa

Nettiperuskoulu tarjoaa yläkoululaisille valikoiman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia kursseja, joita voi opiskella omaan tahtiin.

Opiskelumuodot

1) Kurssin opiskelu paikallisen opettajan ohjauksessa

  • Koulu tilaa oppilaan tarpeisiin soveltuvan kurssin. Kurssin voi tilata milloin tahansa ja se on käytössä noin 3 arkipäivän kuluessa.
  • Hinta 15€ / kurssi / oppilas, sisältäen oppimateriaalit ja oppimisalustan käytön.

2) Kurssin opiskelu Nettiperuskoulun opettajan ohjauksessa

  • Koulu tilaa oppilaan tarpeisiin soveltuvan kurssin. Kurssin voi tilata milloin tahansa ja se on käytössä noin 3 arkipäivän kuluessa.
  • Hinta 150€ / kurssi / oppilas, sisältäen oppimateriaalit, oppimisalustan käytön, aineenopettajan ohjauksen, opintosuorituksen arvioinnin ja suoritustodistuksen.

Kurssien arviointi

Nettiperuskoulun aineenopettajan ohjauksessa suoritetut kurssit sisältävät arvioinnin. Arviointi sisältää sekä 1) sanallisen palautteen, että 2) numeerisen arvosanan. Arviointi on saatavilla noin kahden viikon kuluessa kurssin suorittamisesta ja arviointipyynnön lähettämisestä. Mikäli oppilas haluaa korottaa arvosanaansa, sovitaan korotuksesta kurssin opettajan kanssa kahden viikon kuluessa arvioinnin saamisesta. Arvosanaa voi korottaa tekemällä opettajan erikseen määrittelemät tehtävät.

Kurssien tilaaminen

1) Koulun tai kunnan tulee tehdä yhteistyösopimus Nettiperuskoulun kanssa. Sopimus ei velvoita mihinkään, mutta mahdollistaa jatkossa kurssien tilaamisen. Sopimus tilataan sähköisellä lomakkeella https://link.otavia.fi/pksopimus.

2) Oppilaan tulee ilmoittautua opiskelijaksi lomakkeella.

3) Oppilaitos tilaa kurssit oppilaan käyttöön. Kurssien tilaus tapahtuu osoitteessa https://link.otavia.fi/tilauslomake.

Tilattavissa olevat kurssit

Uudistettuja, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2016) kursseja julkaistaan jatkuvasti.

Tällä hetkellä tarjolla on aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuvia kursseja sekä nuorten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Tarkastele tarjontaa kurssitarjottimesta.

Kouluakäymättömien oppilaiden lisätuki

Oppilaan, huoltajien ja koulun on mahdollista saada lisätukea ja -ohjausta kouluakäymättömien oppilaiden tilanteisiin Oppimis- ja Ohjauskeskus Valterilta. Lisätietoja: http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2020/03/Hinnasto-Tuuve.pdf.

Lisätietoa

Annukka Manninen
annukka.manninen@otavia.fi
044 794 5108