Ammattiopistoille

Meillä on tarjolla aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kursseja. Katso Kurssitarjotin.

Opiskelijan on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, suorittaa aikuisten perusopetuksen päättövaihe tai opiskella yksittäisiä kursseja.

Kun kurssien tilaaminen tulee ajankohtaiseksi, oppilaitoksen tulee tehdä oppilaitossopimus Nettiperuskoulun kanssa. Sopimus ei velvoita mihinkään, mutta mahdollistaa jatkossa kurssien tilaamisen. Sopimus tilataan sähköisellä lomakkeella https://link.otavia.fi/pksopimus

Opiskelijan tulee ilmoittautua opiskelijaksi lomakkeella. Voimme sopia yhdessä, että ilmoittautuuko opiskelija itse kursseille vai lisätäänkö opiskelija meidän toimesta sovituille kursseille.

Opiskelu on maksullista, 150€ / kurssi, sisältäen oppimateriaalit, oppimisalustan käytön, aineenopettajan ohjauksen, opintosuorituksen arvioinnin ja suoritustodistuksen.

Arviointi sisältää sanallisen palautteen sekä numeerisen arvosanan. Arviointi on saatavilla noin kahden viikon kuluessa kurssin suorittamisesta ja arviointipyynnön lähettämisestä. Sen jälkeen suorituksesta kirjoitetaan todistus ja toimitetaan opiskelijalle, sovitusti todistus voidaan toimittaa myös oppilaitokselle.

Lisätietoa

Annukka Manninen
annukka.manninen@otavia.fi
044 794 5108