Nettiperuskoulu mukana verkko-oppimisen monia tapoja esittelevässä ITK-webinaarissa 10.3. klo 14

Otavian Nettiperuskoulu on mukana keväällä 2020 järjestettävissä ITK-webinaareissa. Nettiperuskoulun vetäjä Annukka Manninen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä kertovat 10. maaliskuuta järjestettävässä verkko-oppimista käsittelevässä webinaarissa, miten Nettiperuskoulu voi auttaa, kun opiskelu tavallisessa koulussa ei enää onnistu. He kertovat tuetusta verkko-opiskelun mallista, jossa kunta saa koululleen oppilaan tarvitseman ohjauksellisen tuen sekä verkko-oppimisympäristön verkkomateriaaleineen. Mallia on kehitetty ja pilotoitu parin vuoden ajan, ja tällä hetkellä siinä on mukana 25 kuntaa.

Esityksessä kuvataan tuetun verkko-opiskelun mallia ja pureudutaan niihin osatekijöihin, joista muodostuu nuorelle toimiva oppimiskokonaisuus. Esityksessä tuodaan esiin sekä mallia käyttävien kuntien että nuorten oppilaiden ääni ja kokemukset. Millaisia kokemuksia heillä on siitä, kun nuorelle haetaan ratkaisua tilanteeseen, jossa kokoaikainen opiskelu omassa luokassa ei ole mahdollista? Miten tuettu verkko-opiskelu on heidän tilanteessaan toiminut? Millaisia tuloksia kokeilussa on syntynyt? Miten nuoret ovat kokeneet verkossa opiskelun?

Webinaari alkaa tiistaina 10. maaliskuuta klo 14.00. Mannisen ja Pilbacka-Röngän osuus “Verkko-opiskelu peruskoulussa – aito vaihtoehto?” alkaa klo 14.40. Ohjeet osallistumiseen löydät tästä linkistä.

ITK-webinaarin Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/483310552365972/

Takaisin arkistoon