Ajankohtaista

Ajankohtaiset

Thaimaassa asuva Olivia Puurula käy lukiota verkossa

Thaimaassa asuva Olivia Puurula käy lukiota verkossa

Olivia Puurula on 18- vuotias nettilukiolainen. Nettilukion opiskelijaksi Puurula päätyi vuonna 2016, 16-vuotiaana. Vanhempiensa työn takia hän asui ja asuu edelleen Thaimaassa, jossa lukio-opintoja ei voi suorittaa suomeksi.

- Nettilukio oli oikeastaan ainoa mahdollisuuteni saada lukio-opintoja suoritettua, sillä Thaimaassa ei ole mahdollisuutta suorittaa lukio-opintoja suomeksi, hän kertoo.

Nettilukiosta Puurula kuuli isosiskoltaan Inka-Erikalta, joka Olivian tapaan aloitti lukio-opinnot Nettilukiossa. Tällä hetkellä Inka-Erika asuu Suomessa, mutta Olivia ja hänen pikkusiskonsa Alina asuvat edelleen Thaimaassa.

“Vähän muuttolintujahan tässä ollaan…”

Vaikka Puurulan perhe on asunut Thaimaassa jo viisi vuotta, Puurula halusi suorittaa lukion suomeksi, eikä esimerkiksi englanniksi. Näin siksi, että kaikkien Thaimaassa vietettyjen vuosien aikana suhde Suomeen on säilynyt vahvana.

- Kesät olemme aina olleet Suomessa ja parina syksynä minä olen jäänyt hieman pidemmäksi ajaksi Suomeen, Puurula kertoo.

Suomessa vietettyjen lomien ja omien kotimaassa olevien juurien takia lukion suorittaminen suomen kielellä tuntui Puurulasta luontevalta. Toisaalta Puurula viihtyy hyvin myös Thaimaassa, joten lukio-opintojen takia Suomeen muuttaminen ei tuntunut hyvältä.

- Yksin Suomeen muuttaminen ei kuusitoistavuotiaana tuntunut hyvälle vaihtoehdolle, koska perheeni olisi ollut niin kaukana ja viihdyin hyvin Thaimaassa, hän toteaa.

Nettilukiossa opiskelu mahdollistaa Puurulalle kahdessa kulttuurissa elämisen yhtäaikaa.  Yhtäältä hän opiskelee suomalaista lukiota suomeksi, toisaalta hänen arkensa rakentuu Thaimaassa.

- Kun pieni kaksivuotias ystäväni kuuli huhtikuussa, että olemme taas tulossa Suomeen, hän vertasi meitä kotiin tuleviin joutseniin, Puurula kertoo.

- Se kuvaa mielestäni meitä hyvin, sillä vähän muuttolintujahan tässä ollaan.


Opiskelua ilman aikatauluja

Puurula on suorittanut kaikki lukiokurssinsa ns. nonstop-  kursseina, joihin opiskelija voi osallistua milloin haluaa. Toinen vaihtoehto on osallistua ryhmäkursseille, joilla opiskelu muistuttaa enemmän päivälukiota aikatauluineen ja ohjattuine verkkotapaamisineen. Puurula kuitenkin päätyi nonstop-kursseihin, koska halusi suorittaa lukion omassa tahdissaan.

- Pidän siitä, että nettilukio on  joustava, ja mahdollistaa oppimisen omilla ehdoilla, hän kertoo. -  Olen aina välillä ollut vanhempieni työpaikalla thailasten päiväkodissa auttamassa. Nonstop-kursseilla tällaiset ”poissaolot” onnistuvat tuosta vain, eikä mitään lupia tarvitse kysellä, sillä olen itse vastuussa niistä. Sen kannalta Nettilukio on siis joustava, ja mahdollistaa oppimisen omilla ehdoilla.

Nonstop - kurssien haaste on Puurulalle sama kuin niiden vetovoimakin. Kun aikataulut ovat itsestä kiinni, ne pitää myös laatia itse.

- Nettilukiossa olet itse vastuussa siitä mitä opit, miten hyvin opit ja millä aikataululla opit, hän toteaa.  - Vastuu on itsellä. Kaikki täytyy suunnitella ja toteuttaa itse alusta loppuun asti.  Pitää suunnitella mitä kursseja tekee milloinkin ja minkä verran käyttää aikaa mihinkin, että pysyy aikataulussa.


Tähtäimenä hyvä päättötodistus

Opintojen suunnitteleminen ja aikatauluttaminen itsenäisesti tuo opiskeluihin paitsi joustavuutta myös haasteita.  Yksin opiskeleminen viekin tunnolliselta Puurulalta paljon aikaa, minkä vuoksi koulupäivistä tulee usein pitkiä.

- Kun kaikki asiat pitää opiskella ja oppia itse, ei voi vain istua paikallaan ja ottaa rennosti, mikä tavallisessa luokassa tai ryhmäkursseilla on mahdollista.

Puurula tavoittelee hyvää päättötodistusta ja haluaa siksi tehdä kurssit ja tehtävät huolellisesti. Hän kertoo, että välillä hänen on vaikea hahmottaa sitä, milloin hän on tehnyt tarpeeksi jonkin tehtävän eteen.

- Kun itse pitää määritellä se, kuinka paljon tekee, tuntuu, ettei milloinkaan ole tehnyt tarpeeksi. Aikaa kuluu tehtävien tekemisen lisäksi tuotettujen tehtävien ja tekstien tarkistamiseen ja parantamiseen.

Kaikkiaan Puurula on kuitenkin tyytyväinen mahdollisuuteen opiskella Nettilukiossa, vaikka kaipaakin välillä konkreettista luokkahuonetta ja fyysisesti läsnäolevia opiskelukavereita. Puurulalle Nettilukio on kuitenkin ainoa mahdollinen tapa suorittaa lukiota suomeksi Thaimaassa.Lue lisää Otavan Opiston Nettilukiosta täältä: nettilukio.fi


Mitä muuta meillä Otavassa...